Alfred Williams

QQ number: 1683906911
Coser (//°/v/°//)
Quan Zhi Gao Shou
AllxAll
周叶
韓叶
喻王

hoki11:

(占tag抱歉qwq)之前三个小料包的现货余量今天晚上八点上架

详情见宣

现货余量地址:

叶: (两个均已完售)

 王:https://item.taobao.com/item.htm?id=573557278332

 

店铺:JACKPOT 印刷寄售专门

之前p5paro还有微瑕套卡余量

地址:https://item.taobao.com/item.htm?id=568520882664&qq-pf-to=pcqq.c2c

评论

热度(179)

  1. Alfred Williamshoki11 转载了此图片